Wat is wiegendood?

We spreken van wiegendood (of SIDS) als baby’s overlijden in de wieg. De definitie die in Nederland vaak gebruikt wordt is:

Plotseling en onverwacht overlijden van een (ogenschijnlijk) gezonde baby tijdens de slaap. Zonder dat daarbij een oorzaak aan te wijzen is.’

Meestal wordt de leeftijd van 7 dagen tot 1 jaar aangehouden, maar steeds vaker wordt de grens verlegd naar 2 jaar.

Sinds 1987 is het aantal gevallen van wiegendood in Nederland drastisch afgenomen. Werden er in 1984 nog 212 gevallen in geregistreerd, is 2013 waren dit er nog maar 10!

Dit loopt parallel met het advies dat sinds 1987 wordt gegeven (Nederland was het eerste land ter wereld dat dit deed) om zuigelingen niet langer op hun buik te laten slapen maar juist op de rug.

Hoewel het moeilijk is om wiegendood helemaal te voorkomen is er de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar de omstandigheden waarbij wiegendood optreedt. Hier zijn een aantal risicofactoren uit naar voren gekomen. Die zijn onder te verdelen in twee categorieën:

  1. Risicofactoren waarop men geen invloed heeft. 
  2. Risicofactoren waarop men wel invloed heeft.

Voorbeelden van risicofactoren waarop men geen invloed heeft:

  • Vroeggeboorte
  • (te) Laag geboorte gewicht
  • Tienermoederschap
  • Baby is een jongen

Risicofactoren waar men zelf invloed op heeft

Buikligging

Buikligging verhoogd de kans op wiegendood aanzienlijk (zie cijfers hierboven). Leg je kindje daarom altijd op zijn rug te slapen. Hiermee voorkom je ook dat uitgeademde (zuurstofarme) lucht opnieuw wordt ingeademd. (re-breathing)

Tijdens speelmomenten in de box kun je de buikligging wel “trainen” met je kindje. Dit is goed voor de ontwikkeling van spieren en de motoriek.

Zorg wel dat je er altijd bij bent en zicht op je kindje hebt!

Slaapomgeving

Zorg voor een schone en goed geventileerde slaapomgeving. Tussen de slaapjes door is het ideale moment om de slaapkamer goed te ventileren.

Zorg dat de kamer niet te warm is (16-18 graden) en plaats het wiegje of bedje niet direct naast een warmtebron.

Gebruik alleen een goedgekeurd ledikantje en een veilig matras dat goed ventileert.

Slapen in het bed van de ouders

Het is heel verleidelijk om je baby bij je in bed te laten slapen. Echter, dit verhoogd de kans op wiegendood aanzienlijk. Cijfers laten zien dat een aanzienlijk deel van het totaal aantal gevallen van wiegendood zijn opgetreden  tijdens het slapen in het bed van de ouders.

Dit heeft waarschijnlijk te maken met de aanwezigheid van hoofdkussens, dekbedden en een mogelijke speelt tussen de twee matrassen.

Leg je kindje daarom altijd te slapen in zijn eigen bedje. Het liefst in je eigen slaapkamer, totdat je kindje 6 maanden oud is.

Gebruik van dekbed, hoofdkussens en grote knuffels

Gebruik totdat je kindje twee is geen dekbedden, hoofdkussens en grote knuffels. Hier kan je baby onder “bedolven” of in verstrikt raken waardoor de ademhaling belemmert kan worden.

Roken tijdens de zwangerschap en in de omgeving van het kindje

Roken (zowel voor als na de geboorte) blijkt de kans op wiegendood aanzienlijk te vergroten. Hoe meer mensen in de omgeving van de baby roken, hoe hoger de kans.

Zorg dus dat er in huis (en in de auto) niet gerookt wordt.

Borstvoeding

Amerikaans onderzoek uit 2011 wijst uit dat het geven van borstvoeding de kans op wiegendood vermindert.

Hoewel het niet altijd (goed) lukt om borstvoeding te geven, is het aan te raden om als het wel lukt minimaal 3 maanden borstvoeding te geven.